× ABONNEREN

Serie: Onderwijs en de tandarts anno 2025. Harmonisatie van de opleidingen tandheelkunde in Europees en Nederlands perspectief

Door op 10-01-2020
 • Inleiding
 • Het ontstaan van het beroep tandarts
 • Harmonisering van opleidingen tandheelkunde in Europa
 • Harmonisatie van de opleidingen tandheelkunde in Nederland
 • Harmonisatie en bekwaamheid
 • Slot
 • Literatuur

Samenvatting

Tegelijk met een toenemende mobiliteit van beroepsbeoefenaren over de landsgrenzen, ontstaat een groeiende behoefte aan harmonisering van opleidingen. Binnen de tandheelkunde is dit in Europa onverminderd het geval. Door het formuleren van internationale kaders voor opleidingseisen voor tandartsen wordt de onderlinge afstemming versterkt. Ook in Nederland vindt afstemming plaats met de Europese kaders bij het vaststellen van eindtermen voor de tandheelkundeopleidingen, zoals vastgelegd in een Raamplan. Terwijl de beroepsbeoefenaren in de Nederlandse mondzorg volop in beweging zijn, denk aan taakherschikking, dienen de opleidingen de toekomstige zorgverleners op de best mogelijke wijze voor te bereiden op hun bevoegdheden, bekwaamheid en deskundigheid.

Auteursinformatie

 • R.C. Gorter1, W.G. Brands2, A.J.Feilzer1
 • Uit 1het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en 2de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in Utrecht
 • Datum van acceptatie: 12 november 2019
 • Adres: dr. R.C. Gorter, ACTA, postbus 7822, 1008 AA Amsterdam
 • r.gorter@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje