× ABONNEREN

Serie: Onderwijs en de tandarts anno 2025. Kunnen tandheelkunde­studenten en mondzorgverleners in Nederland effectief en veilig geneesmiddelen voorschrijven?

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Verantwoording
 • Reacties (1)

Samenvatting

Tandartsen en tandarts-specialisten zijn bevoegd om geneesmiddelen voor te schrijven. Om het niveau van farmacotherapeutische kennis en vaardigheden van laatstejaars tandheelkundestudenten en tandartsen(-specialisten) in Nederland te onderzoeken en te vergelijken werd in 2017 een steekproef van deze 3 groepen uitgenodigd om een kennistoets en een vaardighedentoets te maken. De kennistoets bestond uit 40 meerkeuzevragen over veel voorgeschreven geneesmiddelen. De vaardighedentoets bestond uit 3 patiëntcasussen waarvoor een behandelplan gemaakt moest worden. In totaal maakten 26 (20%) tandheelkundestudenten, 28 (8%) tandartsen en 19 (19%) tandarts-specialisten de kennistoets en rondden 14 (11%) tandheelkundestudenten, 8 (2%) tandartsen en 8 (8%) tandarts-specialisten de vaardighedentoets af. Gemiddeld hadden de 3 groepen een onvoldoende kennisscore (< 80%) en werd slechts een klein deel (< 30%) van hun behandelplannen als correct beoordeeld. Deze resultaten suggereren dat tandheelkundestudenten en tandartsen(-specialisten) onvoldoende in staat zijn adequaat medicamenten voor te schrijven. Een verklaring hiervoor zou onvoldoende farmacotherapie-onderwijs tijdens de tandheelkundeopleiding en nascholing kunnen zijn.

 

Meer lezen? Log in of wordt abonnee

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog

Auteursinformatie

 • D.J. Brinkman1,2, N. Nijland3, D.E. van Diermen4, J.J.M. Bruers5,6, W.S.M. Ligthart7, P.J. Rietveld3, J. Tams8, A. Vissink9, A.J. Wilhelm10, F.R. Rozema4, J. Tichelaar1,2, M.A. van Agtmael1,2
 • Uit 1de afdeling Interne Geneeskunde van de Amsterdam Universitair Medische Centra, 2het Research and Expertise Center in Pharmacotherapy Education in Amsterdam, 3het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, de afdelingen 4Orale Geneeskunde en 5Sociale Tandheelkunde van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, 6de afdeling Onderzoek & Informatie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde in Utrecht, 7de faculteit Tandheelkunde van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen, 8de faculteit Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen, 9de afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie, en Bijzondere Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen en 10de afdeling Klinische Farmacologie en Farmacie van de Amsterdam Universitair Medische Centra.
 • Datum van acceptatie: 5 januari 2020
 • Adres: D.J. Brinkman, AUMC (locatie VUmc), De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
 • d.brinkman@amsterdamumc.n

Reacties

Monday 6th April 2020 — NTVT Redactie
Geachte redactie, De conclusie van het artikel over de kennis en vaardigheden van de tandarts betreffende het voorschrijven van geneesmiddelen kwam voor mij niet echt als een verrassing. Toen ik afstudeerde had een tandarts nog volledige voorschrijfbevoegdheid, wij hadden immers hetzelfde curriculum doorlopen als de geneeskundestudenten toentertijd. Inmiddels is onze bevoegdheid beperkt tot de voor de tandheelkunde relevante farmaca, de overgrote meerderheid van de farmaca wordt door onze beroepsgroep niet voorgeschreven. Ondanks dat blijkt het lastig om verantwoord geneesmiddelen op correcte wijze voor te schrijven, nog afgezien van het feit dat de kennis van de overige farmaca dusdanig beperkt is, dat interacties veelal niet onderkend worden. Ik heb hier regelmatig over met collega's van gedachten gewisseld, veelgehoorde argumenten zijn dan dat de beschikbare nascholing op dit gebied gering is en de behandelde stof erg beperkt is. Ik denk dat we het ons als beroepsgroep mogen aantrekken dat de collectieve kennis op dit gebied te wensen overlaat, dit verdient alle aandacht naar mijn mening. Lex Schornagel