× ABONNEREN

Serie: Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk. Patiënten met een morfodysfore stoornis

 • Inleiding
 • Prevalentie en zorgvraag
 • Comorbiditeit
 • Etiologie
 • Gevolgen voor de (mond)gezondheid en tandheelkundige behandeling
 • Tot slot
 • Literatuur

Samenvatting

Mondzorgverleners worden regelmatig geconsulteerd door patiënten die ontevreden zijn met hun dentitie en/of aangezicht. Soms blijkt de ontevredenheid pathologische vormen aan te nemen. Wanneer iemand gepreoccupeerd is met een (vermeende) afwijking die amper of niet door anderen waarneembaar is, als reactie op de ongerustheid over het uiterlijk allerlei handelingen verricht en significante lijdensdruk ervaart, kan sprake zijn van een morfodysfore stoornis. De prevalentie is 0,7-2,4% in de algemene bevolking, maar aanmerkelijk hoger in klinieken waar cosmetische of orthognatische ingrepen plaatsvinden (10-15%). Behandelingen die gericht zijn op het verbeteren van de door de patiënt ervaren afwijking leiden zelden tot vermindering van de symptomen, maar vaker tot ontevredenheid en klachten jegens de behandelaar. Het is voor behandelaars lastig om dit ziektebeeld te herkennen. Een uiteenzetting van kenmerken, comorbiditeit en gevolgen voor de mondgezondheid en behandeling zorgt voor betere bekendheid van deze aandoening onder mondzorgverleners.

Auteursinformatie

 • L.L. Bos1, N.C.C. Vulink2, D.L.M. Broers3, M.M. Bildt1,4
 • Uit 1de afdeling Behavioral and Contemplative Dentistry, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, van het Universitair Medisch Centrum Groningen, 2de Amsterdam Universitair Medische Centra, 3het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en 4het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het Martini Ziekenhuis in Groningen.
 • Datum van acceptatie: 22 februari 2021
 • Adres: mw. M.M. Bildt, UMCG-CTM, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
 • m.m.bildt@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje