× ABONNEREN

Serie: Psychische stoornissen in de mondzorgpraktijk. Patiënten met psychische aandoeningen in de tandartspraktijk – een inleiding

Door op 08-01-2021
  • Inleiding
  • Prevalentie
  • Classificatie van psychische aandoeningen: DSM-5
  • Tot slot
  • Literatuur

Samenvatting

Van de volwassen Nederlanders maakt 42,7% ooit in het leven een of meerdere psychische aandoeningen door. Gezien deze hoge prevalentie en de consequenties die daar soms uit voortkomen voor de mondgezondheid of de behandelbaarheid van de patiënt, is het van belang voor mondzorgverleners om van deze stoornissen enige basiskennis te hebben. Zij plegen zelf geen psychodiagnostiek; dit wordt gedaan door daartoe bevoegde en gekwalificeerde BIG-geregistreerde psychologen, psychiaters of psychotherapeuten. Als onderdeel van het diagnostisch proces wordt meestal gebruikgemaakt van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; een classificatiesysteem voor psychische aandoeningen, waarbij per aandoening de bijbehorende symptomen zijn weergegeven. De meeste patiënten met enige vorm van psychopathologie zullen prima in de algemene mondzorgpraktijk behandeld kunnen worden. Een goede behandelrelatie, gebaseerd op een patiëntgerichte benaderingswijze, en oog voor de mens achter de mond zijn daarbij wel onontbeerlijk.

Auteursinformatie

  • M.M. Bildt1,2, D.L.M. Broers3
  • Uit 1de afdeling Behavioral and Contemplative Dentistry, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, van het Universitair Medisch Centrum Groningen, 2 het Centrum Bijzondere Tandheelkunde van het Martini Ziekenhuis in Groningen en 3 het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
  • Datum van acceptatie: 23 november 2020
  • Adres: mw. M.M. Bildt, UMCG-CTM, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
  • m.m.bildt@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje