× ABONNEREN

Serie: Tandheelkundig onderwijs anno 2025. Een inventarisatie van het gerodontologie-onderwijs bij 5 Nederlandse en Vlaamse opleidingen tandheelkunde

 • Inleiding
 • Huidig onderwijs gerodontologie in Nederland en Vlaanderen
 • (Inter)nationale kaders onderwijs gerodontologie
 • Voorstel onderwijs gerodontologie Nederland en Vlaanderen
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

In een interfacultair overleg (september 2019) tussen de 3 Nederlandse en de 2 Vlaamse tandheelkunde-opleidingen werd het huidige gerodontologie-onderwijs geïnventariseerd en bediscussieerd. Het doel was dit onderwijs te toetsen aan de meest recente (inter)nationale kaders. De competenties op het gebied van het gerodontologie-onderwijs werden geïnventariseerd om na te gaan of studenten voldoende voorbereid worden op de veranderende zorgvraag van de vergrijzende populatie. In het interfacultaire overleg werden gezamenlijk gedragen competenties vastgesteld die de basis vormen voor een nieuwe én onderling vergelijkbare opzet voor het gerodontologie-onderwijs binnen de Nederlandse en Vlaamse opleidingen tandheelkunde.

Auteursinformatie

 • J. Tams1, C.D. van der Maarel-Wierink3,4, W.J. Klüter5, J. Duyck6, B. Janssens7, A. Visser1,2
 • Uit 1het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het Universitair Medisch Centrum Groningen (Nederland), 2de afdeling MKA-chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (Nederland), 3de SBT Kliniek Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam (Nederland), 4de sectie Orofaciale Pijn en Disfunctie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)/Universiteit van Amsterdam/Vrije Universiteit Amsterdam (Nederland), 5de afdeling Tandheelkunde van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen (Nederland), 6 de afdeling Mondgezondheidswetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven (België), 7de afdeling Mondzorg Bijzondere Noden, Gerodontologie, Mondgezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent (België)
 • Datum van acceptatie: 3 augustus 2020 Adres: dr J. Tams, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, UMCG, A. Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
 • j.tams@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje