× ABONNEREN

Slecht resultaat parodontale behandeling voorspeller cardiovasculaire ziekten

Parodontologie

Door op 08-12-2017

Parodontale behandeling zorgt voor minder ontstekingsfactoren in de bloedsomloop en voor een betere functie van endotheelcellen. Beide factoren reduceren het risico op cardiovasculaire ziekten. Onderzoekers in Zweden zochten uit of de incidentie van cardiovasculaire ziekten kleiner is bij mensen met een goed dan bij mensen met een slecht resultaat van parodontale behandeling.

De primaire onderzoekspopulatie bestond uit 8.999 patiënten, variërend van 20 tot 85 jaar, die tussen 1979 en 2012 waren verwezen naar een gespecialiseerde kliniek voor parodontale behandeling. Alle patiënten hadden bij inschrijving een vragenlijst ingevuld over gezondheid, medicatiegebruik en rookgewoonten. Daarnaast hadden ze een mondonderzoek ondergaan met als variabelen: aantal gebitselementen, biofilm, gingivabloeding na sonderen, toegankelijkheid van wortelfurcaties, mobiliteit van gebitselementen en aantal parodontale pockets dieper dan 4 mm. De daaropvolgende behandeling bestond uit instructie mondverzorging, mechanische reiniging, zo nodig chirurgische behandeling en nazorg door een mondhygiënist. Een jaar na begin van de nazorg zijn de biofilmindex, de bloedingsindex en de pocketdiepten bepaald. Het behandelingsresultaat was slecht bij een bloedingsindex van 20% en als meer dan 10% van de gebitselementen pockets dieper dan 4 mm had. Na uitsluiting van de personen die bij inschrijving een cardiovasculaire ziekte hadden, resteerden 5.297 proefpersonen van wie alle benodigde onderzoeksvariabelen aanwezig waren. Voor hen werd in de nationale elektronische bestanden van cardiovasculaire ziekten en doodsoorzaken nagegaan of ze sinds inschrijving in de kliniek (fataal) waren geconfronteerd met myocardinfarct, cerebrovasculair accident of hartfalen.

Er hadden 697 (15,3%) van de 4.561 proefpersonen met een goed en 173 (23,6%) van de 732 met een slecht behandelingsresultaat 1 van de 3 cardiovasculaire ziekten gekregen, een statistisch significant verschil (p < 0,001). Na correctie voor alle relevante covariabelen bedroeg het risico op een cardiovasculaire ziekte voor de proefpersonen met een slecht behandelingsresultaat 1,28 ten opzichte van degenen met een goed (95% betrouwbaarheids­interval: 1,07–1,53).

Conclusie. De resultaten van dit onderzoeken wijzen erop dat succes­volle parodontale behandeling de progressie van subklinische cardiovasculaire ziekten kan remmen.

Bron

Holmlund A, Lampa E, Lind L. Poor response to periodontal treatment may predict future cardiovascular disease. J Dent Res 2017; 96: Epub ahead of print.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 december 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 12 - December 2017; 657-660

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje