× ABONNEREN

Slechte mondgezondheid ouderen gerela­teerd aan dementie en nier­insufficiëntie

Gerodontologie

Door op 09-06-2017

De doelstellingen van dit onderzoek waren de mondgezondheid te inventariseren van ouderen die worden opgenomen in een medisch centrum en hun mondgezondheid te relateren aan hun algemene medische conditie.

Gedurende een periode van 3 maanden werden alle patiënten van 70 jaar en ouder bij opname op een afdeling geriatrie van een medisch centrum in Australië uitgenodigd voor het onderzoek. Geëxcludeerd werden degenen die terminaal of extreem geagiteerd waren of van wie of voor wie men geen toestemming tot deelname aan het ­onderzoek kreeg. Een mondzorgverlener bepaalde met een kleurstrip de zuurgraad van het mondmilieu en voerde een mondonderzoek uit met behulp van de Oral Health Assessment Tool (OHAT) die een score oplevert van 0 tot 16. Dit instrument geeft een oordeel over lippen, tong, parodontium, speeksel, gebitselementen, gebitsprothesen, mond- en prothesehygiëne en pijnklachten. Ziekten en gebruikte medicamenten werden opgezocht in het patiëntendossier. Ook werd gebruikgemaakt van de Charlson Comorbidity Index (CCI), die met 19 categorieën het aantal en de ernst van ziekten registreert. Inventarisatie van alle gedurende de laatste 2 jaar gebruikte medicamenten bood de mogelijkheid met de Anticholinergic Cognitive Burden (ACB) de totale anticholinerge invloed te bepalen.

Het aantal deelnemers bedroeg 202; 31 (15%) waren edentaat en 128 (63%) hadden minimaal 1 gebitsprothese. Hun mediane OHAT-score was 6, met speeksel als het slechtst scorende onderdeel. Een OHAT-score van 8 of hoger was statistisch significant gerelateerd aan een hoge zuurgraad van het mondmilieu, aan dementie, aan middel­matige tot ernstige nierinsufficiëntie en aan een hoge ACB-score. Voor dementie en middelmatige tot ernstige nierinsufficiëntie bleef deze relatie intact na correctie voor zuurgraad van het mondmilieu en ACB-score. Ook was de OHAT-score statistisch significant gerelateerd aan de CCI, maar deze relatie verviel na correctie voor zuurgraad van het mondmilieu.

Slechte mondgezondheid bleek vooral gerelateerd aan dementie en nierinsufficiëntie.

Bron

  • Ní Chróinín D, Montalto A, Jahromi S, Ingham N, Beveridge A, Foltyn P. Oral health status is associated with common medical comorbidities in older hospital inpatients. J Am Geriatr Soc 2016; 64: 1696-1700.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 9 juni 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 6 - juni 2017; 342

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje