× ABONNEREN

Slechte mondhygiëne is risicofactor voor pancreascarcinoom

Algemene ziekteleer

Door op 03-03-2017

Pancreascarcinoom is een agressieve tumor met een 5-jaarsoverlevingspercentage van minder dan 5. Risicofactoren voor het ontstaan zijn ouderdom, mannelijk geslacht, roken, chronische pancreatitis, diabetes mellitus type 2, obesitas en familiaire belasting voor pancreascarcinoom. De doelstelling van dit onderzoek was te bepalen of ook slechte mondhygiëne tot de risicofactoren behoort.

In de regio Uppsala in Zweden werd in de periode 1973-1974 bij personen van 15 jaar en ouder een bevolkingsonderzoek uitgevoerd naar mondziekten. In het kader van een standaard mondonderzoek werden de gebitselementen 16, 21, 24, 36, 41 en 44 beoordeeld met een 3-puntenindex voor biofilmkwantiteit. Het gemiddelde van de scores voor de 6 gebitselementen was de totaalscore. Tevens vond een inventarisatie plaats van 3 typen orale slijmvliesafwijkingen die potentieel gerelateerd zijn aan slechte mondhygiëne: afwijkingen van het tongslijmvlies en Candida- en gebitsprothesegerelateerde slijmvliesafwijkingen. Met een vragenlijst werd een registratie uitgevoerd van tabaks-, alcohol- en medicijngebruik. Uit het databestand van de nationale ziekteregistratie werden de persoonlijke diagnosen diabetes mellitus type 2 opgediept.

Voor het onderhavige onderzoek waren de gegevens van het bevolkingsonderzoek beschikbaar van 19.924 personen. In de databestanden van de Zweedse kanker- en overlijdensregistratie werd voor al deze personen uitgezocht of zij in de periode na het bevolkingsonderzoek de diagnose pancreascarcinoom hadden gekregen. In een vervolgperiode van gemiddeld bijna 29 jaar was dit het geval voor 147 personen.

Uit diverse statistische regressiemodellen bleek dat, na correctie voor de overige risicofactoren, personen met de hoogste totaalscore voor biofilm een 2 keer groter risico op het ontstaan van pancreascarcinoom hadden dan de personen met de laagste totaalscore. Personen met een afwijking van het tongslijmvlies of een Candida- of gebitsprothesegerelateerde slijmvliesafwijking hadden een respectievelijk 80%, 70% en 30% groter risico op het ontstaan van pancreascarcinoom dan personen zonder een dergelijke slijmvliesafwijking. Bij aanwezigheid van meer dan 1van deze typen slijmvliesafwijkingen waren deze risico’s nog groter.

De resultaten van dit onderzoek ondersteunen de hypothese dat slechte mondhygiëne behoort tot de risicofactoren voor pancreascarcinoom.

Bron

  • Huang J, Roosaar A, Axéll T, Ye W. A prospective cohort study on poor oral hygiene and pancreatic cancer risk. Int J Cancer 2016; 138: 340-347.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 maart 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 3 - maart 2017; 156-157

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje