× ABONNEREN

Slechte orale functies van ouderen risico-indicatoren voor valincidenten

Gerodontologie

Door op 07-09-2018

Risico-indicatoren voor valincidenten van ouderen zijn leeftijd, chronische ziekten, onvoldoende beweging en medicijngebruik. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat ook een slechte mondgezondheid invloed heeft. Daarom had dit onderzoek als doelstelling bij ouderen de mogelijke relatie aan te tonen tussen slechte orale functies en valincidenten.

In 2010 is in Japan een groep thuiswonende 65-plussers betrokken bij een grootscheeps onderzoek met een zelf in te vullen vragenlijst over valincidenten en orale functies. Gevraagd werd of en, zo ja, hoe vaak men gedurende de laatste 12 maanden was gevallen. Met betrekking tot orale functies werd gevraagd naar aantal gebitselementen, gebitsprothese(n), problemen met eten van hard voedsel, xerostomie en verslikken. De niet-orale onafhankelijke onderzoeksvariabelen waren: leeftijd, opleiding, inkomen, depressie, zelf beoordeelde gezondheid, instrumentele activiteiten van het dagelijks leven, BMI, aan valincidenten gerelateerde fysieke problemen/ziekten, sociale participatie, gemiddelde dagelijkse loopafstand, alcoholconsumptie en bevolkingsdichtheid van het woongebied. Eind 2013 is dit onderzoek herhaald bij alle deelnemers van het eerste onderzoek die in 2010 geen valincidenten hadden gemeld. Dit leverde gegevens op van 19.995 mannen en 20.858 vrouwen die aan beide onderzoeken hadden meegedaan.

Het percentage deelnemers aan beide onderzoeken dat in 2013 meer dan 1 valincident meldde, bedroeg 2,4 voor mannen en 2,1 voor vrouwen. Na correctie voor alle niet-orale onafhankelijke onderzoeksvariabelen van 2010 waren in 2013 xerostomie bij mannen en verslikken bij vrouwen statistisch significant gerelateerd aan meer dan 1 valincident. In vergelijking met vrouwen die in 2010 minimaal 20 gebitselementen hadden, rapporteerden in 2013 statistisch significant meer vrouwen die in 2010 10-19 gebitselementen hadden zonder gebitsprothesen en die in 2010 maximaal 9 gebitselementen hadden, zowel met als zonder gebitsprothesen, meer dan 1 valincident.

Conclusie. Beperkte orale functies als xerostomie, verslikken, beperkt aantal gebitselementen en niet gebruikmaken van gebitsprothesen bij een beperkt aantal gebitselementen bleken risico-indicatoren voor valincidenten.

Bron

Mochida Y, Yamamoto T, Fuchida S, Aida J, Kondo K. Does poor oral health status increase the risk of falls?: The JAGES Project Longitudinal Study. PLoS ONE 2018; 13: e0192251.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 september 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 9 - september 2018; 484

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje