× ABONNEREN

Slijtage en fractuursterkte van moderne hybride composieten

Restauratieve tandheelkunde

Door op 07-09-2018

Hybride composieten bestaan uit een samenvoeging van composiet en keramisch materiaal met beoogde voordelen ten aanzien van de duurzaamheid, kleurstabiliteit en slijtage. Met hun hoge flexibiliteit hebben ze een dentineachtig voorkomen. In dit onderzoek werd fractuursterkte en slijtagegevoeligheid onderzocht en vergeleken tussen hybride composieten, ten opzichte van conventionele keramieken.

De hybride composieten Lava Ultimate (3M Espe) en Vita Enamic (Vita Zahnfabrikant) zijn vergeleken met de conventionele keramieken IPS Empress CAD (Ivoclar Vivadent) en Celtra Duo (Dentsply/DeguDent GmbH). Van elk materiaal werden 12 restauraties voor eerste molaren digitaal ontworpen en gefreesd (Cerec MC XL, Sirona Dental). De gecementeerde kronen werden zowel mechanisch als thermisch verouderd. Voorafgaand aan en na het verouderen werden scans gemaakt, om vervolgens de slijtage te kunnen bepalen. Voor het analyseren van de fractuursterkte werden de proefstukken belast totdat er een fractuur optrad. De abrasiegevoeligheid is berekend aan de hand van het gewichtsverlies van de bal van steatiet die werd gebruikt voor het mechanisch verouderen van de proefstukken. Deze bal representeerde de antagonist.

Lava Ultimate vertoonde de meeste slijtage, maar veroorzaakte de minste slijtage aan de antagonist. Dit materiaal had een significant hogere fractuursterkte dan de overige materialen. Vita Enamic daarentegen, liet significant minder slijtage, maar een hogere mate van slijtage zien dan Lava Ultimate en de conventionele keramieken. De fractuursterkte van Vita Ceram kwam overeen met de fractuursterkte van Celtra Duo. IPS Empress CAD liet de laagste fractuursterkte zien.

Conclusie. Binnen de beperkingen van dit in vitro onderzoek zijn, ten aanzien van de gemeten parameters, de moderne hybride composieten een goed alternatief voor conventionele keramieken voor het vervaardigen van indirecte restauraties.

Bron

  • Zierden K, Rehmann P. Wear and fracture strength of new ceramic resins for chairside milling. Int J Prosthodont 2018; 31: 74-76.

Informatie

Auteur(s) M. Bosnjak
M.S. Cune
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 7 september 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 9 - september 2018; 479

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje