× ABONNEREN

Slijtvastheid van 7 composieten in vitro

Door op 05-02-2016

Materiaalkunde

Slijtvastheid van composieten kan in vitro worden gemeten met een slijtmachine, maar de uitkomsten zijn relatief en moeten worden vergeleken met een referentiemateriaal. Met de Alabama slijtmachine van Leinfelder-Suzuki werd de slijtage gemeten van 7 composieten (zie tab.), waarbij Z100 als referentie werd gekozen vanwege de goede correlatie tussen in vitro en in vivo meetresultaten bij eerdere metingen met dit materiaal. De Alabama slijtmachine biedt de mogelijkheid om een gesimuleerde occlusale contactslijtage te meten en een contactvrije gegeneraliseerde slijtage. Bij de contactslijtage wordt een composietschijfje onder druk afgeslepen door een heen en terug draaiende stalen kogel. Gegeneraliseerde slijtage wordt gesimuleerd met een heen en terug draaiende stalen stempel met een vlak uiteinde. In beide situaties vindt de afslijting plaats in een bad met een waterige suspensie van PMMA-korrels. De resultaten zijn weergegeven in de tabel.

Materiaal Contactslijtage
  Diepte (µm) Volume (mm2)
Esthet X HD™ 110,2 ± 13,3 0,058 ± 0,014
Filtek Supreme Ultra™ 102,8 ± 13,8 0,026 ± 0,006
Herculite Ultra™ 99,3 ± 16,3 0,043 ± 0,008
SonicFill™ 195,9 ± 16,9 0,135 ± 0,024
Tetric EvoCeram Bulk Fill™ 125,5 ± 12,1 0,061 ± 0,010
Venus Diamond™ 114,0 ± 10,3 0,057 ± 0,009
Z100 Restorative™ 59,5 ± 14,7 0,013 ± 0,002
Materiaal Gegeneraliseerde slijtage
  Diepte (µm) Volume (mm2)
Esthet X HD™ 26,8 ± 6,5 0,386 ± 0,101
Filtek Supreme Ultra™ 12,8 ± 3,1 0,179 ± 0,042
Herculite Ultra™ 15,6 ± 3,2 0,224 ± 0,044
SonicFill™ 35,6 ± 8,4 0,505 ± 0,105
Tetric EvoCeram Bulk Fill™ 19,2 ± 4,8 0,274 ± 0,065
Venus Diamond™ 29,1 ± 5,5 0,417 ± 0,076
Z100 Restorative™ 9,3 ± 3,4 0,132 ± 0,049

Tabel. Slijtage van composieten gemeten met de Alabama slijtmachine.

Het verschil in slijtage tussen de composieten was significant, zowel ten aanzien van de diepte van de afslijting als van het volume. De maximale diepte van de contactslijtage van Z100 was significant minder dan van de overige materialen. SonicFill toonde significant de diepste contactslijtage. Ook het volumeverlies van Z100 was bij de contactslijtage significant minder dan bij de overige composieten en bij SonicFill significant meer. Bij de gegeneraliseerde slijtage werden dezelfde verhoudingen tussen de materialen gevonden. De onderzoekers stellen vast dat de resultaten van dit onderzoek dienstig zijn voor de keuze van een composiet in de praktijk.

Bron

Barkmeier WW, Takamizawa T, Erickson RL, Tsujimoto A, Latta M, Miyazaki M. Localized and generalized simulated wear of resin composites. Oper Dent 2015; 40: 322-335.

 

Informatie

Auteur(s) Ch. Penning
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 februari 2016
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 123 - editie 2 - februari 2016; 107

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje