× ABONNEREN

Sms–berichten: effect op mondhygiëne bij orthodontische behandeling

Preventieve Tandheelkunde

Door op 03-05-2019

Succes bij een orthodontische behandeling is sterk afhankelijk van de medewerking van de patiënt, ook op het gebied van de mondhygiëne. Het doel van het onderhavig onderzoek was te beoordelen of dagelijkse sms-berichten meer invloed hadden op verbetering van de mondhygiëne dan wekelijkse berichten. Met behulp van een blind, prospectief gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek werd het effect op de mondhygiëne bij het dagelijks versturen van tandheelkundige berichten geëvalueerd. Aan het onderzoek deden 52 meisjes en 27 jongens mee van 12-17 jaar oud. Allen werden behandeld met verschillende vaste apparatuur in zowel boven- als onderkaak. Willekeurig werden ze ingedeeld in 2 groepen, waarbij de ene groep wekelijks en de andere dagelijks een sms-bericht ontving. De mondhygiëne werd bij aanvang van het onderzoek gemeten en na 8,6 ± 0,9 weken gescoord.


(Beeld: Shutterstock)

De groep die dagelijks een herinnering kreeg (n = 42) liet een significant grotere verbetering van de mondhygiëne zien dan de groep (n = 37) die wekelijks een bericht kreeg. De dagelijkse scoredaling resulteerde in respectievelijk 48% voor de bloedingsindex (BI), 21% voor de plaque-index (PI) en 19% voor gingiva-index (GI) ten opzichte van de andere groep: 27% BI, 14% PI en 13% GI. Er was geen verschil in de mondhygiëneverbetering in relatie tot het geslacht. De 42% van de patiënten die aan het eind van het onderzoek de vragenlijst invulde, gaf aan frequenter berichten te willen ontvangen, waarbij de berichten met betrekking tot verkorting van de behandelduur effectiever waren dan die met betrekking tot de mondhygiëne zelf. Deze waren het minst effectief.

Conclusie. Dagelijkse sms-berichten zijn effectiever voor het verbeteren van de mondhygiëne dan wekelijkse sms’jes. Betere medewerking door sms-berichten is eerder ook uit ander medisch onderzoek naar voren gekomen. Onderzoek op dit gebied over een langere periode ontbreekt echter tot nu toe. Het is de vraag wat de langetermijneffecten zullen zijn in relatie tot meer frequente berichten. Veel berichten kunnen ook tot irritatie of negeren leiden.

Bron

Ross MC, Campbell PM, Tadlock LP, Taylor RW, Buschang PH. Effect of automated messaging on oral hygiene in adolescent orthodontic patients:A randomized controlled trial. Angle Orthod. 2019: 89: 262-267.

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 mei 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 05 - mei 2019; 269

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje