× ABONNEREN

Sociaal-economische verschillen in mondgezondheidsuitkomsten van volwassenen in Nederland

Door op 07-06-2019
 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Slotbeschouwing
 • Literatuur
 • Verantwoording
 • Verdiepingstips

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was de mondgezondheid van volwassenen, uitgedrukt in cariëservaring en parodontale behandelbehoefte te beschrijven. Het onderzoek bestond uit een klinisch mondonderzoek en het invullen van een vragenlijst en werd uitgevoerd onder 25- tot 74-jarigen die woonachtig waren in Den Bosch, gestratificeerd naar leeftijd en opleidingsniveau. De groep met een lage sociaal-economische status (SES) had meer door cariës aangedane gebitselementen, onderging minder uitgebreide tandheelkundige behandelingen en had meer parodontale behandelbehoefte dan de hoge SES-groep. Hiermee kan worden geconcludeerd dat ook in 2013 SES negatief was gecorreleerd aan diverse mondgezondheidsvariabelen. Men dient in overweging te nemen of dit geschetste beeld aan de verwachtingen voldoet die de Nederlandse samenleving voor ogen heeft.

Auteursinformatie

 • J. H. Vermaire, A.A. Schuller
 • Uit de divisie TNO Child Health van TNO in Leiden en het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen.
 • Datum van acceptatie: 20 maart 2019
 • Adres: mw. dr. A.A. Schuller, Schipholweg 77, 2316 ZL Leiden
 • annemarie.schuller@tno.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje