× ABONNEREN

Sociale indicatoren voor toekomstig tandartsbezoek door ouderen

Gerodontologie

Door op 07-07-2017

Regelmatige en routinematige consumptie van (preventieve) mondzorg wordt op individueel niveau beïnvloed door sociaaleconomische status, vergoeding door een sociaal zorgsysteem en persoonlijke behoefte. Het onderhavige onderzoek beoogde op statistisch geavanceerde wijze op populatie- en individueel niveau indicatoren aan te wijzen voor toekomstig tandartsbezoek tijdens het ouder worden.

De onderzoekspopulatie bestond uit inwoners van Noorwegen en Zweden die in 1942 waren geboren. In 2007 en in 2012 werden uit deze populaties 2.947 Noren en 4.862 Zweden ondervraagd over de frequentie van hun tandartsbezoek, ongeacht de reden van de bezoeken. Antwoordmogelijkheden waren: minimaal 2 keer per jaar, 1 keer per jaar, minimaal 1 keer per 2 jaar en minder dan 1 keer per 2 jaar. Voor de statistische analyse werden de eerste 2 en de laatste 2 antwoordmogelijkheden samengevoegd tot respectievelijk frequent en minder frequent tandartsbezoek. Overige onderzoeksvariabelen waren geslacht, geboorteland, opleiding, huwelijkse staat, werkstatus, rookgewoonten, sociaal netwerk en beoordeling van de eigen gezondheid. Deze werden geclusterd tot in de tijd stabiele (geslacht, geboorteland en opleiding) en in de tijd wisselende variabelen.

Minder frequent tandartsbezoek nam tussen 2007 en 2012 in Noorwegen statistisch significant af van 14,5% tot 12,2%. In Zweden waren deze percentages respectievelijk 13,6 en 12,9, een niet statistisch significante afname. Met geavanceerde statistische modellen werd gevonden dat zowel het in de tijd stabiele als het in de tijd wisselende cluster van onderzoeksvariabelen op populatie- en op individueel niveau een bijdrage leverde aan minder frequent tandartsbezoek.

Eerste conclusies waren dat in beide landen de prevalentie van minder frequent tandartsbezoek laag was en dat het tandartsbezoek tussen de leeftijd van 65 en 70 jaar zelfs toenam. Met de statistische analyses kon tevens worden geconcludeerd dat in beide landen zowel op populatie- als op individueel niveau sociaal gunstige condities stimulerend waren voor toekomstig tandartsbezoek. Daarbij ging het om: geboren in woonland, hogere opleiding, niet alleenwonend, niet roken, goed sociaal netwerk en positieve beoordeling van de eigen gezondheid.

Bron

  • Gülcan F, Ekbäck G, Ordell S, Lie SA, Åstrøm AN. Social predictors of less frequent dental attendance over time among older people: population-averaged and person-specific estimates. Community Dent Oral Epidemiol 2016; 44: 263-273.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje