× ABONNEREN

Sponsoring van onderzoek naar fluoride

Cariologie

Door op 04-05-2018

Sponsoring van klinische onderzoeken door de industrie kan de uitkomst beïnvloeden, meestal in het voordeel van het onderzochte product. Veel klinische onderzoeken met fluoridelak of -gels voor cariëspreventie worden betaald door de industrie. De effectiviteit van fluoride bij de preventie is alom aangetoond, maar niet duidelijk is of er een verschil kan worden gevonden tussen uitkomsten van gesponsorde en niet-gesponsorde onderzoeken. In dit onderzoek stond de vraag centraal of gesponsord onderzoek invloed heeft op het ontwerp van het betreffende onderzoek en op de uitkomsten ervan.

Gegevens van onderzoeken gebruikt uit de meest recente Cochrane systematische literatuuronderzoeken over de toepassing van fluoridegels en –lakken werden ver­zameld, te weten: de grootte van de steekproef, de leeftijd en de dentitie van de onderzochte personen, het jaar en het land van publicatie, de vervolgonderzoeken, de gebruikte test en controle, het risico van vertekening van de resultaten en van spin (een claim van een gunstig onderzoeks­effect niet gesteund door de data). De onderzoeken werden ingedeeld op gesponsord (11), mogelijk gesponsord (14) en niet-gesponsord (19), en vervolgens statistisch vergeleken.

Het bleek dat de gesponsorde onderzoeken eerder werden gepubliceerd, meer dan 1 testgroep en een lager risico op spin hadden. Cariëspreventieve effecten waren hoger in de oudste onderzoeken, waarbij geen relatie met sponsoring werd gevonden maar wel met het jaar van publicatie.

Conclusie. Industriesponsoring van onderzoek naar de werking van fluoridelakken en -gels had weinig invloed op het gevonden bewijs van effectiviteit.

Bron

Reda S, Elhennawy K, Meyer-Lückel H, Paris S, Schwendicke F. Industry sponsorship in trials on fluoride varnish or gels for caries protection. ­Community Dent Oral Epidemiol 2017; 45: 289-295.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje