× ABONNEREN

Sport en aangezichtsletsels

Door op 01-04-2005

Sporten is leuk, ontspannend en gezond. Er bestaat echter een risico om bijvoorbeeld een sportletsel in het aangezicht op te lopen. Een adequate diagnostiek en behandeling zijn vereist om de gevolgen van dergelijke letsels zo gering mogelijk te houden. Tandartsen kunnen als zorgverleners in de eerste lijn als eerste te maken krijgen met een sporter met een sportletsel, vooral als het letsel zich tot het hoofd-halsgebied beperkt. Daarnaast kunnen zij een belangrijke rol vervullen na de primaire chirurgische behandeling, bijvoorbeeld door middel van endodontische en prothetisch reconstructieve behandelingen. In dit artikel wordt de diagnostiek van fracturen van de mandibula, het zygomacomplex, het middengezicht, de orbitawanden, het neusskelet en de sinus frontalis beschreven. De diagnostische fase moet zo spoedig mogelijk worden gevolgd door een behandeling. Bij de behandeling van aangezichtsfracturen kan onderscheid worden gemaakt tussen een conservatieve behandeling door middel van oefentherapie en/of gebitsspalken en een bloedige repositie, al dan niet met interne fixatie door osteosynthesemateriaal.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje