× ABONNEREN

Sportprestaties van 100-jarigen

Gerodontologie

Door op 07-07-2017

Mensen die 100 jaar of ouder zijn, zijn meestal succesmodellen van gezond ouder worden. Sommigen kunnen opmerkelijke sportprestaties leveren. Een groep onderzoekers in Frankrijk wilde te weten komen welke sportprestaties 100-jarigen kunnen leveren in vergelijking met de wereldrecords in hun tak van sport.

De onderzoekers besloten zich te beperken tot atletiek, zwemmen en fietsen. Zij raadpleegden de websites van internationale federaties van deze 3 sportdisciplines. Sportprestaties uitgedrukt in de benodigde tijd om een bepaalde afstand af te leggen, zoals hardlopen, zwemmen en tijdrijden op de fiets, werden geregistreerd als de geleverde gemiddelde snelheid. Sportprestaties uitgedrukt in afstand, zoals bij verspringen en speerwerpen, werden geregistreerd als de maximale afstand. Op de websites stonden 60 opmerkelijke sportprestaties van 100-jarigen vermeld, 20 atletiekprestaties van 1 vrouw en 9 mannen, 39 zwemprestaties van 3 vrouwen en 5 mannen en 1 fietsprestatie van een man. Voor elke sportdiscipline werd de prestatie van een 100-jarige ten opzichte van het vigerende wereldrecord uitgedrukt in een reductiepercentage volgens de volgende berekening: prestatie van de 100-jarige minus wereldrecord, vermenigvuldigd met 100 en daarna gedeeld door het wereldrecord.

In atletiek werd de beste prestatie van 100-jarigen geleverd door een man die bij hoogspringen 0,9 meter bereikte, terwijl het wereldrecord stond op 2,45 meter; een reductiepercentage van 63,3. De beste vrouwelijke prestatie kwam op het conto van een kogelstootster die 4,1 meter bereikte, terwijl het wereldrecord stond op 22,64 meter; een reductiepercentage van 81,9. Bij zwemmen was op de rugcrawl het reductiepercentage van een man 73,0 en van een vrouw 71,2. De fietser kwam tot de allerbeste prestatie van 100-jarigen met op gedurende 1 uur tijdrijden een gemiddelde snelheid van 26,9 kilometer per uur, terwijl het wereldrecord stond op 54,5 kilometer per uur. Dit betekent een reductiepercentage van slechts 50,6.

De fysieke sportprestaties van deze 100-jarigen werpen een nieuw licht op de mogelijke intrinsieke weerstandscapaciteit tegen veroudering.

Bron

  • Lepers R, Stapley PJ, Cattagni T. Centenarian athletes: Examples of ultimate human performance? Age Ageing 2016; 45: 732-736.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje