× ABONNEREN

Spraakrevalidatie na een totale laryngectomie

Een totale laryngectomie wordt uitgevoerd bij patiënten met een vergevorderd larynx- of hypofarynxcarcinoom, of vanwege een recidief na eerdere radiotherapie of chemoradiatie. Voor hun functioneren is spraakrevalidatie voor patiënten van groot belang. Voor spraakrevalidatie kan worden gebruikgemaakt van stemprothesen of een elektrolarynx. Ook kan slokdarmspraak worden toegepast. De laatste decennia hebben vooral de stemprothesen een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Ze gelden als de standaardtechniek voor revalidatie. Het is belangrijk dat tandartsen zich realiseren dat de anatomie bij deze patiënten is veranderd. Daarnaast hebben velen een radiotherapeutische voorgeschiedenis en daardoor een verhoogde kans op xerostomie en osteoradionecrose. De kans op osteoradionecrose wordt groter indien chirurgische behandeling in de mond plaatsvindt. Als extracties van gebitselementen worden overwogen is overleg met een oncologisch centrum voor het hoofd-halsgebied noodzakelijk.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje