× ABONNEREN

Statistisch geraamde wereldwijde prevalentie van halitose

Algemene ziekteleer

Door op 05-10-2018

De beschikbare prevalentiecijfers over halitose variëren sterk omdat ze meestal betrekking hebben op niet-representatieve groepen in bepaalde landen en vaak zijn gebaseerd op subjectieve rapportages. Om een raming te krijgen van hoe groot het probleem van halitose wereldwijd is, hebben de auteurs van het onderhavige artikel een systematisch literatuuronderzoek en meta-(regressie-)analysen uitgevoerd. Tevens beoogden zij factoren te vinden die de heterogeniteit in de beschikbare prevalentiecijfers bepalen.

Het systematisch literatuuronderzoek richtte zich op artikelen die de prevalentie van halitose rapporteerden van representatieve steekproeven van volwassenen en adolescenten. Daarbij werd geselecteerd op artikelen die tot juni 2015 waren gepubliceerd in de talen Engels, Spaans, Frans en Portugees. Met relevante trefwoorden werd gezocht in PubMed, Web of Science, Scopus en SciELO. Deze zoekactie leverde 584 artikelen op. Na lezing van de titels en de samenvattingen werden 561 artikelen als niet relevant ter zijde gelegd. Van de overige 23 artikelen lazen 2 auteurs onafhankelijk van elkaar de volledige tekst. In de literatuurlijsten zochten zij naar overige relevante artikelen. Met behulp van een gevalideerd instrument beoordeelden zij de kwaliteit van elk artikel aan de hand van 10 criteria. Als het artikel aan minimaal 5 criteria voldeed, werd het risico op vertekening (bias) van de onderzoeksgegevens als klein beschouwd en werd het artikel geïncludeerd. Uit de 13 geïncludeerde artikelen verzamelden zij de volgende onderzoeksgegevens voor de meta-(regressie-)analysen: onderzoeksontwerp, steekproef, meetmethode van halitose en prevalentie van halitose.

Het resultaat van de meta-(regressie-)analysen was dat de wereldwijde prevalentie van halitose werd geraamd op 31,8%. Factoren die verantwoordelijk zijn voor de heterogeniteit in prevalentiecijfers bleken het jaar van publicatie van een artikel en de sociaaleconomische status van het land waarin het onderzoek was uitgevoerd.

Conclusie. De statistisch geraamde wereldwijde prevalentie van halitose onder volwassenen en adolescenten bedraagt 31,8%.

Bron

Silva MF, Leite FRM, Ferreira LB, et al. Estimated prevalence of halitosis: a systematic review and meta-regression analysis. Clin Oral Invest 2018; 22: 47-55.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 5 oktober 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 10 - oktober 2018; 549-555

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje