× ABONNEREN

Sterfte na tandheelkundige behandeling

Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie

Door op 06-10-2017

Ongewenste neveneffecten van een tandheelkundige behandeling dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen,zeker als het gaat om preventie van op tandheelkundig handelen terug te voeren sterfte. Om preventieve maatregelen te kunnen nemen, is inzicht nodig in de oorzaken van overlijden door tandheelkundige zorg. Doel van dit artikel was inzicht te krijgen in de factoren die op dit gebied een rol spelen.

Data voor analyse werden verkregen door raadpleging van diverse gegevensbestanden waaronder PubMed en de Cochrane database. Artikelen werden geaccepteerd als relevant voor de beantwoording voor de vraagstelling als zij voldeden aan de volgende criteria: overlijden binnen 90 dagen na de tandheelkundige behandeling en aanwezigheid van informatie over de leeftijd van de patiënt, de aard van het tandheelkundig ingrijpen en de doodsoorzaak of het moment van overlijden. Berichtgevingen over patiënten die voor het tandheelkundig handelen al leden aan een potentieel dodelijke ziekte werden buiten beschouwing gelaten.

Het aantal geïncludeerde artikelen bedroeg 56; hierin werden in totaal 148 gevallen met dodelijke afloop beschreven. De belangrijkste doodsoorzaak werd gevormd door complicaties bij sedatie, anesthesie of medicatie; dit betroffen 70 patiënten, dus bijna de helft van de populatie. Andere belangrijke doodsoorzaken waren cardiovasculair (31), infectie (19) en luchtwegproblemen (18). Fataal bloedverlies werd bij 5 patiënten geconstateerd. Het merendeel van de sterftes trad op binnen 100 uur na de aanvang van de tandheelkundige behandeling.

De onderzoekers concluderen dat vooral aandacht is vereist voor de procedures rond sedatie, anesthesie en medicatie en dat hier een taak ligt op het gebied van bij- en nascholing. Daarnaast wordt aangegeven dat er winst is te behalen door het ontwikkelen en bijhouden van expertise ter preventie van overlijden door acute ademnood als gevolg van luchtwegobstructie. De nauwe relatie tussen tandheelkunde en geneeskunde wordt met dit overzichtsartikel eens te meer onderstreept.

Bron

  • Reuter NG, Westgate PM, Ingram M, Miller CS. Death related to dental treatment: a systematic review. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2017;123:194-204.

Informatie

Auteur(s) P.J. Slootweg
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 oktober 2017
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 124 - editie 10 - oktober 2017; 520-521

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje