× ABONNEREN

Stress en klinische prestaties

Sociale tandheelkunde

Door op 06-07-2018

Tandartsen ervaren de uitoefening van hun beroep als meer stressvol dan andere artsen. Uit recent Brits onderzoek bleek dat afhankelijk van de setting waarin gewerkt werd zo’n 50-75% van de tandartsen een hoge werkgerelateerde stress rapporteerde. Het doel van dit onderzoek was om door middel van een systematische recensie de invloed van stress en angst op de klinische prestaties van tandartsen te evalueren.

Om de deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een aantal elektronische databases, waaronder Medline, doorzocht aan de hand van PRISMA-richtlijnen. Twee beoordelaars screenden onafhankelijk van elkaar de referenties op relevantie. Uiteindelijk werd de volledige tekst van de gevonden artikelen door beide onderzoekers onafhankelijk onderworpen aan de opgestelde inclusiecriteria.

De zoekopdracht leverde als resultaat ruim 3.500 titels en samenvattingen op. Hiervan werden 12 publicaties als potentieel bruikbaar geselecteerd. Na toepassing van de inclusiecriteria vielen nog 11 hiervan af. De enig overgebleven publicatie bleek een Engelse samenvatting van een Franstalig proefschrift, dat niet online verkrijgbaar was.

Conclusie. Er werd geen empirisch bewijs in de literatuur gevonden over de invloed van stress op de klinische prestaties van tandartsen. Goed ontworpen prospectieve onderzoeken zijn nodig om meer inzicht te krijgen in de invloed van stress op het tandheelkundig functioneren. 

Bron

Plessas A, Delgado MB, Nasser M, Hanoch Y, Moles DR. Impact of stress on dentists' clinical performance. A systematic review. Community Dental Health 2018; 35: 9-15.

 

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje