× ABONNEREN

Stress en parodontitis

Door op 05-06-2020
 • Inleiding
 • De etiologie van parodontitis
 • De rol van stress bij parodontitis en acute necrotiserende gingivitis of parodontitis
 • Aangetoonde stressoren bij parodontitis
 • Pathofysiologische mechanismen
 • De gevolgen van stress voor de parodontale behandeling
 • Conclusie
 • Literatuur
 • Dankwoord

Samenvatting

Gingivitis en parodontitis kunnen verergeren bij verlaagde immuun-fitheid. Er zijn verschillende oorzaken die de immuun-fitheid van de gastheer verlagen, waardoor het evenwicht tussen gastheer en microbioom verstoord is. Onder andere leefstijlfactoren zoals stress en roken kunnen de immuun-fitheid negatief beïnvloeden. Er is een verband aangetoond tussen stress en parodontitis en ook acute necrotiserende ulceratieve gingivitis of parodontitis. Er zijn aanwijzingen dat neuronen in staat zijn pro-inflammatoire cytokinen en chemokinen uit te scheiden die de chronische ontstekingsreacties in het parodontium verergeren en de immuun-fitheid verlagen. In vitro-onderzoeken tonen aan dat hoge cortisolspiegels kunnen bijdragen aan de uitgroei van P. gingivalis. Stress als risicofactor voor parodontitis en de rol van stress als negatieve invloed op het resultaat van parodontale behandeling, is klinisch lastig in te schatten. Desalniettemin kan aandacht en begrip voor stress als onderdeel van het totaal aan risicofactoren voor parodontitis, de negatieve effecten op de immuun-fitheid doen afnemen.

 

Auteursinformatie

 • L. Pitzurra1, B.G. Loos1
 • Uit 1de sectie Parodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Datum van acceptatie: 28 april 2020
 • Adres: prof. dr. B.G. Loos, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • b.g.loos@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje