× ABONNEREN

Studiestress, burn-out en lichamelijke klachten bij tandheelkundestudenten

 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

Het is bekend dat de studie tandheelkunde veel mentale stress en fysieke belasting met zich meebrengt. Doel van dit onderzoek was in kaart te brengen in welke mate er bij tandheelkundestudenten sprake is van ervaren studiestress, burn-outrisico en lichamelijke klachten. Uit het onderzoek bleek dat vrouwelijke studenten gemiddeld meer studiestress ervoeren dan mannelijk studenten. Op het aspect van emotionele uitputting scoorden studenten gemiddeld ‘hoog’. Daarnaast had 90% van de studenten in het voorliggende jaar lichamelijke klachten. Een sterke correlatie bleek te bestaan tussen lichamelijk klachten en emotionele uitputting en daarnaast hing een sterke wens tot meer (pre)klinische docentenbegeleiding sterk samen met studiestress, burn-out en lichamelijke klachten. De conclusie is dat tandheelkundestudenten de studie gemiddeld als belastend ervaren, zich emotioneel uitgeput voelen en veel lichamelijke klachten hebben. In de tandartspraktijk zullen zij geconfronteerd worden met vele belastende factoren. Daarom dient in de opleiding bij herhaling ruim aandacht te worden geschonken aan het leren omgaan met stressvolle situaties en aandacht voor het lichamelijk welzijn.

Auteursinformatie

 • R.C. Gorter, M.S. Bhagwandat, H. Song, J.J.M. Bruers
 • Uit de faculteit Tandheelkunde van het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
 • Datum van acceptatie: 27 april 2020
 • Adres: dr. R.C. Gorter, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • r.gorter@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje