× ABONNEREN

Subjectieve mondgeurperceptie en sociaal functioneren

In een onderzoek werd de invloed van subjectieve mondgeurperceptie op het sociaal functioneren onderzocht. Een representatieve steekproef van 1.082 personen van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder werd hiervoor bevraagd. Gemiddeld beoordeelden de deelnemers hun mondgeur op een schaal van 0-100 met een score van 66,8. Van alle deelnemers gaf 4,2% aan hun mondgeur als ‘ onfris’ te beschouwen. Ongeveer twee derde gaf aan rekening te houden met het feit dat een ander tijdens een eerste ontmoeting zijn of haar mondgeur zou kunnen ruiken. Deelnemers die hun eigen mondgeur als ‘onfris’ beoordeelden, bleken significant meer afstand te houden tot een andere persoon dan deelnemers die hun eigen mondgeur als ‘fris’ beoordeelden. Opvallend was een subgroep van deelnemers die zichzelf een frisse mondgeur toedichtten, maar toch altijd afstand tot een ander bewaarden. De subjectieve mondgeurperceptie bleek voor sommige deelnemers een potentieel belemmerende factor tijdens sociaal functioneren.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje