× ABONNEREN

Subjectieve vergelijking van verkorte tandboog en frameprothese

Door op 04-09-2015

Prothetische tandheelkunde

Een vereiste in de moderne gezondheidszorg is dat bij de beoordeling van de gevolgen van ziekten en de behandeling daarvan subjectieve meetmethoden worden gebruikt. In het onderhavige onderzoek zijn 2 mogelijke strategieën bij het ontbreken van gebitselementen subjectief met elkaar vergeleken, namelijk de functionele benadering volgens het concept van de verkorte tandboog en de conventionele behandeling met een frameprothese.

Voor dit gerandomiseerd gecontroleerd klinisch onderzoek werden in 2 klinieken in Ierland gedeeltelijk betande 65-plussers uitgenodigd die een behandelindicatie hadden in verband met ontbrekende gebitselementen. Ze mochten geen medische contra-indicaties hebben en moesten zowel in de maxilla als in de mandibula minstens 6 gebitselementen hebben. Na een voorbehandeling om een gezonde orale uitgangssituatie te creëren, kregen de proefpersonen aselect een standaardbehandeling die resulteerde in verkorte tandbogen of in een met frameprothesen aangevulde dentitie. Met een computerprogramma werd de randomisatie gebalanceerd voor leeftijd en geslacht. De verkorte tandbogen bestonden uit een premolaarocclusie van 10 paren occluderende gebitselementen of kronen, zo nodig aangevuld met adhesiefbruggen waarvoor minimale preparaties in glazuur werden uitgevoerd. Niet-occluderende gebitselementen distaal van een verkorte tandboog werden gehandhaafd. Vóór de behandeling en 1 maand, 6 en 12 maanden erna werd de mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit bepaald met de verkorte versie van de Oral Health Impact Profile (OHIP-14). Van alle proefpersonen werd geregistreerd of ze systemische ziekten hadden en op grond van hun beroep werden ze toegewezen aan een sociale klasse.

Aan het eind waren alle onderzoeksgegevens beschikbaar van 44 proefpersonen met verkorte tandbogen en 44 met frameprothesen. Daaruit bleek dat de behandeling met verkorte tandbogen statistisch significant betere scores op de OHIP-14 had opgeleverd dan de behandeling met frameprothesen. Geen van de covariabelen had statisch significante invloed op deze scores.

Als resultaat van het onderzoek werd vastgesteld dat de functionele benadering volgens het concept van de verkorte tandboog tot een betere mondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit had geleid dan de conventionele behandeling met een frameprothese.

Bron

McKenna G, Allen PF, O’Mahony D, Cronin M, DaMata C, Woods N. The impact of rehabilitation using removable partial dentures and functionally orientated treatment on oral health-related quality of life: A randomised controlled clinical trial. J Dent 2015; 43: 66-71.

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 4 september 2015
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 122 - editie 9 - september 2015; 487-488

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje