× ABONNEREN

Succes directe overkapping leeftijdsafhankelijk

Endodontologie

Door op 08-07-2016

Onderzoekers evalueerden in prospectief onderzoek het resultaat van directe overkapping met MTA in het blijvend gebit na volledige excavatie op basis van een 2-zittingenprotocol. Daartoe werden bij 59 patiënten (gemiddelde leeftijd: 36,1 ± 15,1 jaar) achtereenvolgend 64 symptoomvrije gebitselementen met diepe cariëslaesies geselecteerd en behandeld door 1 operateur. Excaveren gebeurde op geleide van een cariësindicator. Na expositie ging het excaveren door tot een voldoende hardheid werd bereikt, getest aan de hand van een scherpe excavator. In aansluiting daarop vond de directe overkapping plaats en werd een tijdelijke restauratie aangebracht. Controle van de uitharding van MTA vond 4-12 weken later plaats, gevolgd door een definitieve restauratie van het betreffende gebitselement. Jaarlijks gebeurden klinische testen en röntgenologische controle van de behandelde gebitselementen.

Na 3,6 ± 1,1 jaar waren nog 46 gebitselementen beschikbaar voor evaluatie. Het succespercentage (91,3%) was leeftijdsafhankelijk. Directe overkapping was bij patiënten jonger dan 40 jaar succesvoller dan bij oudere patiënten (100% versus 80%, p < 0,05). Factoren als bloeding na expostie (wel/niet aanwezig), locatie van de cariëslaesie (occlusaal/approximaal) en aard van de cariëslaesie (primair/secundair) hadden geen significante invloed op het resultaat. Een verklaring voor het gebruik van cariësindicator werd niet gegeven. Het gebruik daarvan, vooral bij diepe cariëslaesies, leidt immers gemakkelijk tot overexcavatie. Het gebruik van een microscoop, zoals wordt vermeld, zal dit effect mogelijk nog vergroten. De onderzoekers geven aan dat zij incomplete cariësverwijdering niet hebben overwogen en verwijzen ter onderbouwing hiervan vreemd genoeg naar een artikel dat enkel gaat over de resultaten van verschillende vormen van partiële cariësverwijdering en niet over de resultaten van partiële cariësverwijdering versus volledige cariësverwijdering. Omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat volledige cariësverwijdering succesvoller is dan partiële cariësverwijdering, blijft de vraag bestaan of partiële cariësverwijdering bij patiënten ouder dan 40 jaar succesvoller zou zijn dan directe overkapping.

Bron

  • Marques MS, Wesselink PR, Shemesh H. Outcome of direct pulp capping with mineral trioxide aggregate: a prospective study. J Endod 2015; 41: 1026-1031.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje