× ABONNEREN

Succes van directe pulpaoverkappingen na excaveren

De directe pulpaoverkapping wordt beschouwd als een controversiële klinische procedure, omdat het een onvoorspelbare en weinig succesvolle pulpabehandeling zou zijn. Een aantal klinische onderzoeken laat echter succes zien na directe pulpaoverkappingen. Doel van dit retrospectieve onderzoek was het succespercentage te bepalen van directe pulpaoverkappingen na excaveren die zijn uitgevoerd in een onderwijsinstelling, en om te inventariseren welke variabelen hierbij van invloed zijn. Het slagingspercentage blijkt na 18 maanden 73,8 te zijn. Van de onderzochte variabelen toont alleen het onderscheid naar type gebitselement een significant verschil: frontelementen vertonen een hoger succespercentage dan elementen in de zijdelingse delen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje