× ABONNEREN

Suikerindex en cariës

Door op 08-02-2019

Verschillende onderzoeken laten zien dat het moeilijk is een zuivere relatie te vinden tussen de mate van cariës en alleen de suikerinname, gezien het feit dat ook andere variabelen zoals voedingsgewoonte, kennis op het gebied van de mondgezondheid, poetsgedrag en preventieve maatregelen een rol spelen. Het doel van onderhavig onderzoek was na te gaan of er een relatie bestond tussen een nieuw ontwikkelde ‘suikerindex’ (innamefrequentie van mono- en disachariden) en de mate van cariës bij kinderen uit groep 6 en 8. Daarnaast werd gekeken of het aanbrengen van sealants in relatie tot de voedingsinname cariës verminderde.

In totaal namen 1.019 kinderen uit groep 6 en 925 uit groep 8 deel aan het onderzoek, bij wie aan de hand van de ICDAS-criteria de mate van cariës werd bepaald. Daarnaast werden data verzameld aan de hand van vragenlijsten over voeding en consumptiegedrag, poetsgedrag, fluoridetoepassingen en sealants.

Bij de kinderen uit groep 6 werd een significante relatie gevonden tussen de suikerindex en de mate van cariës met waarden > 0,1 voor alle ICDAS-uitkomstvariabelen (International Caries Detection and Assessment System) . De score was 2 keer zo hoog in de groep met de hoogste suikerindexscore ten opzichte van de groep met de laagste suikerconsumptie. In relatie tot het blijvend gebit werd bij kinderen uit groep 8 enkel een significante correlatie gevonden tussen de suikerindex en het aantal (3 tot 6) aangetaste gebistselementen en (3 tot 6) aangetaste vlakken. Deze correlatie was minder sterk dan bij het melkgebit van de kinderen uit groep 6.

Conclusie. De resultaten toonden aan dat er niet alleen een sterkere correlatie was tussen de suikerindexscore en de mate van cariës bij de kinderen uit groep 6 ten opzichte van die uit groep 8, maar ook duidelijker zichtbare verschillen waren in de vergelijking met 10% van de kinderen die de laagste en de hoogste suikerindexscore hadden. Beschermende factoren zoals fluoridering en het preventief afdichten van fissuren zou helpen het verschil in de mate van cariës te verminderen.

Bron

  • Pieper K. Winter J. Heinzel-Gutenbrunner M. Margraf-Stiksrud J. Association between a New Sugar Index and Caries Experience: Results of a Cross-Sectional Field Study. Caries Res 2019; 53: 160–167.

 

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 8 februari 2019
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 126 - editie 02 - februari 2019; 108-109

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje