× ABONNEREN

Symptomatische behandeling van lichen planus van de vaste gingiva

Lichen planus is een chronische systeemziekte met vermoedelijk een stoornis in het immuunsysteem als oorzaak. Op de gingiva wordt meestal de erythemateuze of erosieve vorm gezien, die klachten kan geven en daardoor een goede mondhygiëne aanzienlijk kan bemoeilijken. Zowel lokale als systemische toediening van corticosteroïden kan verlichting van de klachten geven. Lokaal appliceren van corticosteroïden is lastig en het therapeutisch effect is daarom vaak beperkt. Voor een langduriger lokale toediening van corticosteroïden kan gebruikgemaakt worden van een kunsthars beschermplaatje met een reservoir voor corticosteroïdzalf. Gebleken is dat hiermee snel vermindering van de klachten kan worden bereikt, mits de patiënt het beschermplaatje regelmatig draagt en de mondhygiëne optimaal is. Door deze methode kan de totale hoeveelheid corticosteroïd die de patiënt krijgt toegediend aanzienlijk worden verminderd, terwijl de lokale toediening juist wordt geoptimaliseerd wat redelijk snel een vermindering van de klachten geeft.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje