× ABONNEREN

Taakherschikking in de Nederlandse mondzorg en de werktevredenheid van mondhygiënisten

In een cross-sectioneel onderzoek onder mondhygiënisten werd onderzocht in hoeverre taakherschikking invloed heeft op de werktevredenheid. Het onderzoek onder aselect gekozen mondhygiënisten bestond uit vragen naar de organisatie- en persoonskenmerken, het takenpakket, de taakkenmerken en de werktevredenheid. De respondenten werden onderverdeeld in 3 groepen die verschilden in breedte van het takenpakket. Hoewel preventieve taken en parodontale behandelingen de hoofdtaken waren, verschilde de mate van taakherschikking tussen deze groepen sterk. Respondenten met een grote mate van taakherschikking ervaarden de meeste taakvariatie, maar scoorden significant lager op de taakkenmerken autonomie, feedback, taakidentiteit en taakbelangrijkheid. Dit verklaart waarom meer taakherschikking niet significant was gerelateerd aan meer werktevredenheid. Bovendien waren juist de mondhygiënisten met een breed takenpakket significant minder tevreden met hun salaris dan degenen met een traditioneel takenpakket.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje