× ABONNEREN

Tandartsbezoek van 65-plussers; onderzoek uit een algemene praktijk in Drenthe

Door op 02-03-2018
 • Inleiding
 • Materiaal en methode
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Literatuur

Samenvatting

In dit onderzoek zijn factoren bestudeerd die mogelijk van invloed zijn op tandartsbezoek van zelfstandig wonende 65-plussers. Uit de resultaten van een vragenlijstonderzoek (n = 164, respons 53%) bleek dat 89% regelmatig voor controle bij een tandarts kwam. Factoren van invloed op tandartsbezoek waren: het al dan niet hebben van moeilijkheden bij het plannen, motivatie en het daadwerkelijk maken van een afspraak, de gebitsstatus, het al dan niet hebben van een aanvullende verzekering en het al dan niet reageren op een oproep(kaart). Mobiliteit speelde bij de niet-regelmatige tandartsbezoekers geen grotere rol dan bij de wel-regelmatige bezoekers. Het anticiperen op het eventueel wegblijven van de zelfstandig wonende oudere patiënt door een actief oproepbeleid na te streven lijkt meer aan de orde dan het organiseren van vervoer.

Auteursinformatie

 • O.E.J. Ebbens1,2, M.J. Lawant3, A.A. Schuller4,5
 • Uit 1het Centrum Mondzorg Rolde, 2het Mondzorgcentrum Leek, 3de Tandartspraktijk Lawant in Eelderwolde, 4het Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen en 5TNO in Leiden
 • Datum van acceptatie: 8 januari 2018
 • Adres: mw dr. A.A. Schuller, Centrum Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen, Antonius Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen
 • a.a.schuller@umcg.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje