× ABONNEREN

Tandartsen en pijnmanagement

Kindertandheelkunde

Door op 06-04-2018

Pijn tijdens tandheelkundige behandeling is een van de belangrijkste factoren voor het ontstaan van behandelangst bij kinderen en adolescenten. In dit onderzoek werd de houding van tandartsen ten opzichte van pijnbestrijding met pre- en postoperatief gebruik van analgetica en lokale anesthesie tijdens en na de behandeling onderzocht. Daarnaast werd er gekeken of er een verschil was tussen de behandelstrategieën van algemeen practici en tandarts-pedodontologen. In totaal deden er 461 tandartsen en 101 pedodontologen aan het onderzoek mee. De tandartsen vulden een vragenlijst in over pijnmanagement en kregen vragen over 4 klinische situaties.

In de algemene praktijk werd minder aan pijnbestrijding gedaan. Tandarts-pedodontologen gebruikten meer algemene pijnstilling. De tandarts-pedodontologen bleken vaker met verschillende soorten pijnbestrijding te werken dan de algemeen practici. Bij het verwijderen van premolaren was er geen verschil in het gebruik van lokale anesthesie. Preoperatieve analgesie werd minder vaak gebruikt door algemeen practici. Daarnaast maakten zij ook minder gebruik van lokale anesthesie bij restauratieve zorg in de melk- dan in de blijvende dentitie. Vrouwelijke tandartsen-algemeen practici bleken overigens meer gebruik te maken van en meer advies aan hun patiënten te geven over pijnstilling dan hun mannelijke collegae.

Conclusie. De resultaten van dit onderzoek roepen vragen op over pijnbestrijding door tandartsen. De attitude ten aanzien van pijnbestrijding zou bij alle tandartsen bij de behandeling van kinderen en adolescenten gelijk moeten zijn. De onderzoekers suggereren dat extra scholing hierbij kan helpen.

Bron

Berlin H, List T, Ridell K, Klingberg G. Dentists’ attitudes towards acute pharmacological pain management in children and adolescents. Int J Paediatr Dent 2018; 28: 152-160.

 

Informatie

Auteur(s) D.L. Gambon
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 6 april 2018
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 125 - editie 4 - april 2018; 234

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje