× ABONNEREN

Tandartsen over hun opleiding aan de Universiteit Nijmegen van 1990 tot en met 1997

Uit een enquête onder 328 tandartsen die in de periode 1990 tot en met 1997 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen afstudeerden blijkt dat afgestudeerden vrijwel unaniem vinden dat de opleiding hen voldoende voorbereid heeft op de eisen die de tandartspraktijk stelt op de kennisterreinen van de cariologie, de parodontologie, het kroon- en brugwerk en de tandheelkundige radiologie. Vooral op het terrein van de implantologie ervaren relatief veel afgestudeerden hun kennis als ontoereikend. Ook bij de meeste vaardigheidsgebieden acht men zich voldoende op de beroepspraktijk voorbereid. Tekortkomingen worden vooral ervaren op de gebieden praktijkmanagement, behandeling van patiënten met medische risico´s of angstige patiënten en gehandicapten. Vrijwel alle respondenten zijn van mening tijdens de opleiding voldoende ervaring te hebben opgedaan om zelfstandig aan het beroep te beginnen. Vrijwel iedereen kwalificeert de opleiding achteraf als goed tot zeer goed.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje