× ABONNEREN

Tandartsen over hun opleiding van 1997 tot 2004

Door op 01-10-2006
Met een vragenlijst werd aan 715 tandartsen hun oordeel gevraagd over de door hen gevolgde opleiding aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. De respons was 50,9%, waarvan 57,4% vond dat zij voldoende ervaring had opgedaan om zelfstandig als tandarts te kunnen werken.Verder oordeelde 70% dat de behandeling van patiënten in de studie goed aansloot op de praktijk.Wel achtten veel respondenten het wenselijk tijdens de studie meer praktijkervaring op te doen, zowel in specifieke verrichtingen als in een stagejaar.Van de afgestudeerden bleek 65,9-84,1% (zeer) tevreden over de docenten, waarbij 61,0% opmerkte dat de didactische kwaliteiten verbeterd zouden kunnen worden. Het merendeel van de respondenten was tevreden met hun opleiding. Deze resultaten komen in grote mate overeen met die van voorgaande onderzoeken en bieden goede mogelijkheden het onderwijs te optimaliseren.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje