× ABONNEREN

Tandartsentekort als regionaal probleem

Door op 01-08-2001

Dit artikel gaat over de tandheelkundige menskrachtsituatie in Nederland op decentraal niveau. Op basis van beschikbaar cijfermateriaal van de NMT en het CBS wordt daartoe binnen alle (34) NMTafdelingen eerst het aanbod van tandartsen en vervolgens de potentiële vraag naar tandheelkundige zorg beschreven, waarna ter afronding aanbod en vraag aan elkaar worden gerelateerd. Teneinde meer zicht te krijgen op de verhouding tussen de vraag naar en het aanbod van tandheelkundige zorg zijn voor alle afdelingen enkele tandarts/bevolkingsratio’s berekend, dat wil zeggen verhoudingsgetallen voor het aantal inwoners per werkzame tandarts. Het blijkt dat deze ratio’s per afdeling sterk kunnen verschillen, hetgeen de tandheelkundige menskrachtproblematiek in Nederland, regionaal gezien, nogal divers maakt.

Lees verder

U heeft geen rechten om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.