× ABONNEREN

Tandcariës in Nederland rond de eeuwwisseling

Door op 01-12-2003

In dit artikel worden uitkomsten getoond van recent onderzoek naar het voorkomen van cariës bij jongeren en volwassenen in Nederland. In vergelijking met de situatie in het verleden is de cariësprevalentie bij kinderen nog steeds laag. De dalende trend in het voorkomen van cariës, die eerder bij de jeugd optrad, is nu ook bij volwassenen zichtbaar. Als ouderen nog in het bezit zijn van een natuurlijk gebit is dit in het algemeen sterk door cariës aangetast. Bij kinderen en bij jonge volwassenen is de cariësprevalentie lager naarmate het opleidingsniveau van de betrokkene of, als het kinderen betreft, van de moeder, hoger is. bij oudere leeftijdscategorieën is een dergelijk verband niet of nauwelijks aanwezig. Wel ontbreken daar minder gebitselementen naarmate men hoger is opgeleid. Kinderen waarvan de moeder in Turkije of Marokko is geboren, hebben gemiddeld meer cariës dan kinderen met een Nederlandse moeder. bij volwassen migranten uit Turkije of Marokko is de cariësprevalentie juist lager dan bij autochtone Nederlanders.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje