× ABONNEREN

Tandeloosheid in het licht van de levensloop

Gerodontologie

Door op 03-04-2020
  • Reacties (0)

Onderzoeksmatig is gebitsbehoud tot nu toe vooral gerelateerd aan sociaal-economische status en algemene gezondheid. Dit onderzoek richtte zich op de rol van slechte levensomstandigheden op jonge leeftijd. Met levenslooponderzoek werd bepaald of en, zo ja, op welke wijze slechte levensomstandigheden op jonge leeftijd van invloed zijn op tandeloosheid op latere leeftijd.

Dit onderzoek is een eenmalige aanvulling op een landelijk onderzoek dat in de Verenigde Staten vanaf 1992 jaarlijks wordt uitgevoerd om gegevens te verzamelen over de (on)gezondheid van 51-plussers. Deze aanvulling in 2015 bevatte vragen over al dan niet tandeloos zijn en over 4 typen slechte levensomstandigheden tot 16-jarige leeftijd: slechte economische gezinsomstandigheden, fysieke mishandeling, roken en psychische trauma’s als overlijden of huwelijksproblemen van ouders. Daarnaast werd gevraagd naar de huidige levensomstandigheden als opleiding, inkomen, de eventuele diagnosen diabetes mellitus en longziekten, gezondheidsgedrag, roken en alcoholconsumptie. De verzamelde gegevens werden gebruikt in typen levenslooponderzoek die zich richten op sensitieve levensperioden als de jeugd en de veroudering en op accumulatie van problemen en wijzigingen in sociaal-demografische factoren tijdens de levensloop.

De prevalentie van tandeloosheid onder de 51-plussers was 13%. Kijkend naar de sensitieve levensperioden bleek tandeloosheid in de periode van veroudering statistisch significant gerelateerd aan psychische trauma’s en fysieke mishandeling op jonge leeftijd en aan geringe opleiding. Volgens het levenslooponderzoek, dat zich richtte op accumulatie van problemen, was tandeloosheid in de periode van veroudering gradueel gerelateerd aan slechte levensomstandigheden gedurende de gehele levensloop. Sociaal-demografisch beschouwd waren meer 51-plussers tandeloos die gedurende hun levensloop altijd tot de minder bedeelden hadden behoord dan degenen die in dit opzicht wijzigingen hadden ondergaan.

Conclusie. Tandeloosheid vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in slechte levensomstandigheden op jonge leeftijd en in geringe opleiding. Tandeloosheid in de periode van veroudering wordt waarschijnlijk meer beïnvloed door accumulatie van de gevolgen van slechte levensomstandigheden dan door wijzigingen in sociale en economische factoren gedurende de levensloop.

Bron

Lee H. A life course approach to total tooth loss: Testing the sensitive period, accumulation, and social mobility models in the Health and Retirement Study. Community Dent Oral Epidemiol 2019; 47: 333-339.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Informatie

Auteur(s) C. de Baat
Rubriek Excerpten
Publicatiedatum 3 april 2020
Editie Ned Tijdschr Tandheelkd - Jaargang 127 - editie 4 - april 2020; 265-266

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog