× ABONNEREN

Tandheelkunde en gezondheidsrecht 10. De Wet klachtrecht: laagdrempelig klagen

  • Reacties (0)

Samenvatting

Bemiddeling dient een wezenlijk ander doel dan klachtbehandeling. Daar waar de klachtencommissie zich buigt over de gegrondverklaring van een klacht, wordt bij bemiddeling gezocht naar een oplossing en waar mogelijk herstel van wederzijds vertrouwen en de behandelrelatie (NMT, 2008).

De wet biedt patiënten een laagdrempelige mogelijkheid tot het indienen van klachten. Zorgverleners zijn daarom verplicht een klachtenregeling te treffen die aan een aantal eisen moet voldoen. De meeste tandartsen kiezen ervoor zich aan te sluiten bij de door hun beroepsorganisatie opgestelde regeling. Naast klachtbehandeling bestaat ook bemiddeling, waarvan door patiënten veelvuldig gebruik wordt gemaakt. Bemiddeling blijkt dan ook een succesvol instrument te zijn. Veel klachten vinden hun oorsprong in onvoldoende kennis van het gezondheidsrecht en van patiëntenrechten. Dit pleit voor meer aandacht voor deze thema’s in opleiding en nascholing. De huidige klachtwet wordt naar verwachting dit jaar vervangen door een nieuwe, meer omvattende wet waarin naast aandacht voor klachten ook veel aandacht voor kwaliteit van zorg. Het lijkt er echter op dat het nieuwe klachtrecht afbreuk doet aan de effectieve wijze waarop nu in de tandheelkunde klachten van patiënten worden behandeld.

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee