× ABONNEREN

Tandheelkunde en gezondheidsrecht 4. De behandeling van minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

Wanneer minderjarigen worden behandeld, kan er een ingewikkelde driehoeksrelatie ontstaan tussen tandarts, patiënt en wettelijke vertegenwoordiger. Doorgaans zijn beide ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een kind. Dit kan anders zijn wanneer de ouders niet gehuwd waren of gescheiden zijn of wanneer er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel. Als hoofdregel geldt dat tandartsen de plichten die voortvloeien uit de patiëntenrechten, bij de behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar moeten nakomen jegens de wettelijke vertegenwoordigers. Bij patiënten van 12 tot 16 jaar moeten de plichten jegens zowel patiënten als wettelijke vertegenwoordigers worden nagekomen. Ten slotte moeten tandartsen bij patiënten van 16 jaar en ouder alleen jegens de patiënten zelf de plichten nakomen. Op deze hoofdregel bestaan echter verschillende uitzonderingen. Een van de meest voorkomende voorbeelden is de minderjarige patiënt van 16 jaar of ouder, die niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen. Dat criterium wordt ook gebruikt bij de bepaling van de wilsbekwaamheid van meerderjarigen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje