× ABONNEREN

Tandheelkunde en gezondheidsrecht 4. De behandeling van minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

  • Reacties (0)

Samenvatting

De opstellers van de WGBO hebben namelijk onvoldoende rekening gehouden met financiële consequenties in gevallen waarin de toestemming van de ouders niet noodzakelijk is. Dit geldt in het bijzonder voor behandelingen die niet of niet geheel worden vergoed uit de basisverzekering.

Wanneer minderjarigen worden behandeld, kan er een ingewikkelde driehoeksrelatie ontstaan tussen tandarts, patiënt en wettelijke vertegenwoordiger. Doorgaans zijn beide ouders de wettelijke vertegenwoordigers van een kind. Dit kan anders zijn wanneer de ouders niet gehuwd waren of gescheiden zijn of wanneer er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel. Als hoofdregel geldt dat tandartsen de plichten die voortvloeien uit de patiëntenrechten, bij de behandeling van kinderen jonger dan 12 jaar moeten nakomen jegens de wettelijke vertegenwoordigers. Bij patiënten van 12 tot 16 jaar moeten de plichten jegens zowel patiënten als wettelijke vertegenwoordigers worden nagekomen. Ten slotte moeten tandartsen bij patiënten van 16 jaar en ouder alleen jegens de patiënten zelf de plichten nakomen. Op deze hoofdregel bestaan echter verschillende uitzonderingen. Een van de meest voorkomende voorbeelden is de minderjarige patiënt van 16 jaar of ouder, die niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen. Dat criterium wordt ook gebruikt bij de bepaling van de wilsbekwaamheid van meerderjarigen.

Dit programma is niet meer geaccrediteerd en kan daarom niet meer worden aangeschaft

Lees verder

Meer lezen? Log in of word abonnee