× ABONNEREN

Tandheelkunde en gezondheidsrecht 5. Geheimhouding en ruimtelijke privacy

Het recht op geheimhouding en privacy is in verschillende wetten geregeld en veelal wordt op overtreding hiervan met relatief zware sancties gereageerd. Niettemin klagen patiënten betrekkelijk weinig over het schenden van privacywetgeving door hun tandarts. Het recht op privacy bestaat uit een geheimhoudingsplicht van behandelaren en een recht van patiënten op behandeling buiten waarneming door derden. Onder derden wordt niet iemand begrepen die bij de behandeling betrokken is of die de patiënt vertegenwoordigt. De geheimhoudingsplicht kan worden doorbroken wanneer een patiënt toestemming geeft, bij een wettelijke plicht of bij een conflict van plichten. Voor wetenschappelijk onderzoek bestaat een aparte regeling over geheimhouding.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje