× ABONNEREN

Tandheelkunde en gezondheidsrecht 8. In- en uitschrijven van patiënten: de tuchtrechter stelt de norm

De omvang van de hulpverleningsplicht van een tandarts is gerelateerd aan het feit of een patiënt staat ingeschreven in de praktijk van die tandarts. Het staat een tandarts vrij een patiënt al dan niet in te schrijven, tenzij dit in strijd is met het discriminatieverbod of met een door de tandarts gesloten medewerkersovereenkomst. Wanneer een patiënt zich wil uitschrijven, of bij uitschrijving met beider toestemming, worden geen voorwaarden gesteld. Wanneer een tandarts eenzijdig de behandelrelatie wil beëindigen, kan dit alleen wanneer hiervoor gewichtige redenen aangevoerd kunnen worden. Wat door tuchtcolleges als gewichtige reden wordt geaccepteerd, hangt erg af van de omstandigheden van het geval. Doorgaans dient een tandarts bij eenzijdige beëindiging van de behandelrelatie, gegeven de gewichtige redenen, verschillende zorgvuldigheidseisen in acht te nemen.

Meer lezen? Log in of word abonnee

Reacties

Om ook te reageren moet u eerst inloggen (alleen voor abonnees).

Nog geen abonnee? Registreer vandaag nog