× ABONNEREN

Tandheelkunde en gezondheidsrecht 9. De tandarts en de tuchtrechtprocedure

Tuchtrecht kan gezien worden als een deel van het systeem dat de kwaliteit van het tandheelkundig handelen waarborgt en zo het vertrouwen van het publiek in de beroepsgroep hoog houdt. Door tandartsen wordt een tuchtrechtzaak als zeer belastend ervaren. Dit komt deels door onbekendheid met de procedure. Daarnaast wordt de procedure gevreesd vanwege de publiciteit. Deels is de publiciteit inherent aan het doel van het tuchtrecht. Deels lijkt de publiciteit steeds vaker het karakter te krijgen van ‘trial by media’. Bij deze laatste ontwikkeling kunnen de nodige vraagtekens worden gezet, zoals bij de wijze van anonimiseren door journalisten, bij het effect van publicatie, dat deels afhankelijk is van andere nieuwswaardige gebeurtenissen, en bij het effect van publicatie van berispingen versus de zwaarste sanctie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje