× ABONNEREN

Tandheelkundige en farmacologische behandelingsstrategieën voor bruxisme

Door op 01-07-2000

Bruxisme heeft een multifactoriële etiologie. De gevolgen van bruxisme laten zich echter vooral perifeer gelden, hetgeen betekent dat de behandeling van bruxisme verschillende aangrijpingspunten kan hebben. Counseling is altijd zinvol. De behandeling met een opbeetplaat zal vooral perifeer de gevolgen van bruxisme, zoals overmatige gebitsslijtage en CMD-pijn, kunnen beïnvloeden. Farmacologische behandeling zal vooral centraal aangrijpen. Diverse farmaca blijken effectief in het reduceren van bruxisme. Dat de precieze werkingsmechanismen echter nog niet zijn opgehelderd, komt vooral doordat onderzoek tot nu toe vaak een casuïstisch karakter heeft gehad. Omdat nog veel gedegen onderzoek, het liefst door middel van polysomnografie, zal moeten worden gedaan, kan de tandarts vooralsnog in zeer beperkte mate gebruikmaken van farmacotherapie.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje