× ABONNEREN

Tandheelkundige slaapgeneeskunde: nadere kennismaking met een jong vakgebied

Door op 03-04-2020
 • Inleiding
 • Tandheelkundige slaapgeneeskunde
 • Orofaciale pijn
 • Orale bevochtigingsstoornissen
 • Gastro-oesofageale reflux
 • Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen
 • Mandibulaire bewegingsstoornissen
 • Zichtbaarheid
 • Slotbeschouwing
 • Literatuur
 • Verantwoording

Samenvatting

Traditioneel gezien houdt de tandheelkundige slaapgeneeskunde zich bezig met slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen zoals snurken en obstructief slaapapneu. De praktijk van alle dag laat echter zien dat dergelijke stoornissen zelden geïsoleerd voorkomen maar vaak in combinatie met andere slaapstoornissen die de tandheelkunde raken, waaronder orofaciale pijn, xerostomie, hypersalivatie, gastro-oesofageale reflux en slaapbruxisme. Daarom is er een nieuwe definitie geformuleerd waarin de tandheelkundige slaapgeneeskunde zodanig wordt beschreven dat al deze stoornissen daar wat betreft hun diagnostische en behandelaspecten onder geschaard kunnen worden

Auteursinformatie

 • F. Lobbezoo, G. Aarab
 • Uit de afdeling Orofaciale Pijn en Disfunctie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in Amsterdam
 • Datum van acceptatie: 19 februari 2020
 • Adres: prof. dr. F. Lobbezoo, ACTA, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam
 • f.lobbzoo@acta.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje