× ABONNEREN

Tandheelkundige verzorging Jeugdige Ziekenfondsverzekerden 1

In verband met de implementatie van het besluit Tandheelkundige verzorging Jeugdige Ziekenfondsverzekerden (TJZ) in 1985 is in vier middelgrote gemeenten onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de mondgezondheid en het mondhygiënisch gedrag van jeugdige ziekenfondsverzekerden. In dit artikel worden gegevens gepresenteerd over het voorkomen en de behandeling van cariëslaesies bij jongeren van 5, 11, 17 en 23 jaar in 1987, 1993 en 1999. De prevalentie van cariës in het melkgebit bij de 5-jarigen veranderde niet significant tijdens de onderzoeksperiode. De meeste caviteiten die in het melkgebit waren ontstaan, waren niet gevuld. bij de andere leeftijdscategorien nam de cariësprevalentie af en, parallel daaraan, het aantal gevulde tandvlakken. Het aantal onbehandelde caviteiten lijkt tussen 1993 en 1999 te zijn toegenomen. Deze uitkomst, die op een klinische beoordeling is gebaseerd, werd niet door onderzoek met röntgenfotos bevestigd.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje