× ABONNEREN

Tandheelkundige verzorging Jeugdige Ziekenfondsverzekerden 3

In 1987, 1993 en 1999 werden bij ziekenfondsverzekerden van 5, 11, 17 en 23 jaar aan de hand van vragenlijsten gegevens verzameld over tandartsbezoek en mondhyginisch gedrag. Tevens werd klinisch onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van tandplaque en tandsteen. Het percentage 5-jarigen dat minstens nmaal per jaar een tandarts bezocht, nam tussen 1987 en 1999 significant af. bij 23-jarigen trad een verschuiving op van de frequentie van tandartsbezoek van tweemaal naar nmaal per jaar. Dit laatste zal een gevolg zijn van het feit dat het verplichte halfjaarlijks tandartsbezoek in 1995 werd veranderd in een verplicht jaarlijks bezoek. Uit de enqutegegevens blijkt dat de frequentie van tandenpoetsen bij 5- en 11-jarigen is toegenomen. Deze verandering komt echter niet tot uiting in een lagere prevalentie van tandplaque bij deze kinderen. Gelet op de geregistreerde hoeveelheid tandplaque, verbeterde de mondhygine in geen van de 4 leeftijdscategorien. bij 17- en 23-jarigen nam de prevalentie van tandsteen significant af. In tegenstelling tot 1987, gebruikten in 1999 nog maar weinig 5-jarigen fluoridetabletten. Wijzigingen in het fluoridebasisadvies van het Ivoren Kruis zullen de oorzaak zijn van de afname van het tabletgebruik.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje