× ABONNEREN

Tandheelkundige voorwerpen in de twintigste eeuw 10. Infectiepreventie

Door op 01-01-2001

Onder de titel “Hygiëne van den tandarts” hield T. Bölger in 1912 een voordracht. Volgens het verslag in dit tijdschrift zei hij dat “de gezondheid van den tandarts zelve vaak lelijk in het gedrang komt bij het streven om de hygiënische belangen zijner patiënten. Het kleinste wondje aan de handen [...] kan de ingangspoort vormen voor de hevigste ontstekingsprocessen; de fijne vingergummihulzen die thans in den handel zijn [...]”. De spreker dacht daarbij aan “syphilis- en dergelijke patiënten”. Hij beval “het houden van een praktijkjuffrouw” aan, die “ook dient als buffer tusschen de patiënten en den tandarts”.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje