× ABONNEREN

Tandheelkundige voorwerpen in de twintigste eeuw 4. Orthodontie

Het duurde na de ontdekking door Röntgen (8 november 1895) van de onbekende elektromagnetische straling met een extreem korte golflengte nog tot 1931 voordat er een nauwkeurige en reproduceerbare methode was uitgewerkt voor de röntgencefalometrie. Dat betekent niet dat de antropologen zich pas zo laat voor de nieuwe mogelijkheden gingen interesseren. Integendeel, al in 1896 werden de eerste röntgenschedelprofielopnamen gemaakt en daarna werd de nieuwe techniek snel gemeengoed (Welcker, 1896). Aanvankelijk bleef het echter bij ‘Spielerei’. Hofrath (Düsseldorf) en Broadbent (Cleveland) publiceerden in 1931 uiteindelijk bijna gelijktijdig de huidige standaard opnametechniek.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje