× ABONNEREN

Tandheelkundige voorwerpen in de twintigste eeuw 7. Cariologie

Boren in de tandheelkunde is al zo’n twee eeuwen oud. De bedoeling ervan was aanvankelijk alleen het verwijderen van cariës maar na het midden van de negentiende eeuw werd de caviteitspreparatie als zodanig steeds belangrijker. Amalgaam, een eeuw lang het meest gebruikte vulmateriaal, vereiste een speciale manier van prepareren om een geschikte vorm van de te vullen caviteit te bereiken. Tijdens de hoogtijdagen van cariës was het motto ‘extension for prevention’ een reden te meer om veel aandacht te geven aan het prepareren. Ook bij kroon- en brugwerk moest men op grote schaal tandweefsel verwijderen.

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje