× ABONNEREN

Tandmeesters en hun advertenties in Nederlandse kranten van 1691 tot 1876

Door op 04-06-2021
 • Inleiding
 • 1725-1815: De Tandmeesters
 • 1815 – 1876: Proeve van bekwaamheid
 • 1876 – 1914: Het staatsexamen
 • Naschrift
 • Literatuur

Samenvatting

Door gebruik te maken van advertenties uit kranten, wordt een beeld geschetst van het tandmeesterschap in de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw, De eerst bekende en waarschijnlijk allereerste advertentie die in 1691 zowel in de Oprechte Haerlemsche Courant als de Amsterdamsche Courant over tandheelkunde verscheen was van Dorothea Bokstal. Zij gaf daarin aan dat zij verstand had van de Wetenschap van Tanden. In 1724 meldde zich de eerste tand(en)meester, maar pas na de vestiging van Lehman Joseph en zijn verschillende nazaten, die van elkaar het vak leerden, ontstaat door hun vele advertenties meer inzicht in hoe de tandmeesters hun tandheelkundige werkzaamheden deden. Met welke problemen hadden zij te maken en wanneer mochten zij ergens werken. Na de Franse tijd, 1813, moest de tandmeester aantonen dat hij of zij het vak beheerste en was er door de uitvinding van nieuwe materialen en instrumenten veel meer tandheelkundig mogelijk. De invoering van de Geneeskundige Wetten van Thorbecke was een terugslag in het aantal tandmeesters maar de invoering van het Staatsexamen in 1876 bracht de tandmeesters tot een verdere kennis van het vakgebied.

Auteursinformatie

 • D.J. Schutte
 • Oud-adviserend tandarts
 • Datum van acceptatie: 31 maart 2021
 • Adres: D.J. Schutte, Duinweg 21, 4325 EW Renesse
 • djschutte@zeelandnet.nl

Winkelmandje

Er zitten geen programma's in het winkelmandje